Photos, wallpapers, Iran عکس از ایران

2010/01/26

متعهد می شوم ارسال این حواله جهت مسائل تروریستی و مسائل هسته ای نمی باشد!هرماه باید برای خواهرم که خارج از ایران درس می خواند پول بفرستم و هربار تا پول بالاخره بعد از هزار مکافات به دستش می رسد، اشکم در می آید. از گران شدن گاهی روزانه قیمت یورو چیزی نمی گویم، بدبختی ماجرا موقع حواله کردن پول تازه شروع می شود. چون آمریکا بانک های ایرانی را تحریم کرده و اروپایی ها هم یکی یکی بانک های ایران را تحریم می کنند، حواله پول از طریق بانک های ایرانی به حساب های خارج از ایران تقریبا ناممکن شده است.

بعضی وقت ها همین شندرغازی که خانواده های ایرانی برای بچه هاشان در خارج از ایران می فرستند را بانک های غربی "برای مقابله با گسترش تروریسم!" مصادره می کنند.

حالا صرافی بانک ملی برای این که مسوولیت به فنا رفتن پول مردم را به عهده نگیرد، زیر فرم حواله های جدیدش این جمله مسخره را نوشته:

"اینجانب متعهد می شوم ارسال این حواله جهت مسائل تروریستی و مسائل هسته ای نمی باشد و در صورت عدم رعایت و بلوکه شدن مبلغ حواله اعتراضی ندارم."

ببین چه طور شعور آدم را به مسخره می گیرند. حالا باید تعهد دهیم هزار یورویی که هر ماه برای یک دانشجو می فرستیم "جهت مسائل تروریستی و هسته ای!" خرج نمی شود.

No comments:

Warning

All photos are copyrighted to their owners. ©2007-2011